Avatar 191, Tải Avatar 191, Game Avatar 191 Android, iAvatarHD

avatar 191

Tải Avatar 191 đã fix lỗi của Avatar 190, update tính năng avatar 1.9.1:

- Sửa lỗi thông báo Đang ở khu nhà ở khi đang ở khu khác
- Xe bus nông trại
- Ứng dụng sai khi mở rương đồ
- Danh sách bạn bè
- Menu đóng trong mục chọn danh sách thành phố
v...v....

Ongame Mini 188 (Hội đánh cờ Avatar)

OngameMini.jar
OngameMini.jadAvatar 191 x2

Online 2 nick Avatar cùng 1 lúc
Avatar191x2.jar
Avatar191x2.jad